Der lyttes i teltet
Fra mødeteltet
Fælles kaffebord i gaderne
Bogbord
Aftenkaffen gøres klar
 

Program seniorcampingen 2023

Lørdag den 29. juli
Kl. 20.00 Egild Kildeholm Jensen. Velkomstmøde.
Gratis kaffebord.

Søndag den 30. juli
Kl. 10.00 Gudstjeneste v. Pastor Leif Mortensen, Aulum.
Kl. 14.30 Fælles kaffebord.
Kl. 19.00 Sekretær Per Weber, Hinnerup.
Eftermøde.

Mandag den 31. juli
Kl. 9.30 Bedemøde.
Kl. 10.00 Pastor Kurt Hjemdal, Grimstad.
”Troens grund”, 1. Mos. 15.
Kl. 14.30 Samling i hver gade med spørgsmål fra bibeltimen.
Kl. 19.00 Pastor Kurt Hjemdal, Grimstad.
”Den første kærlighed”. Åb. 2, 1-7.
Eftermøde.

Tirsdag den 1. august
Kl. 9.30 Bedemøde.
Kl. 10.00 Pastor Kurt Hjemdal, Grimstad.
”Troens kamp”, 1. Mos. 22.
Kl. 13.00 Travetur.
Kl. 15.00 Fælles kaffebord.
Kl. 19.00 Pastor Kurt Hjemdal, Grimstad.
”Lunken” Åb. 3, 14-22.
        Eftermøde.

Onsdag den 2. august
Kl. 9.30 Bedemøde.
Kl. 10.00 Pastor Kurt Hjemdal, Grimstad.
”Troens mål”, Hebr. 11.
Kl. 14.00 Gadekaffe, spil, m.v.
Kl. 19.00 Pastor Kurt Hjemdal, Grimstad.
”Åbne døre”, Åb. 3.
        Eftermøde.

Torsdag den 3. august
Kl. 9.30 Bedemøde.
Kl. 10.00 Grethe Friberg.
”Gud er vor tilflugt og styrke”, Sl. 46.
Kl. 14.00 Fælles kaffebord. 20 års jubilæum.
Indslag: ”Hvad har seniorcamping givet dig?” 
Tag selv kaffe, kage og service med.

Kl. 17.30-22.00 Festaften.
Kl. 17.30 Fællesspisning – TAPASMENU
Maden leveres portionsanrettet i bokse. 
Kl. 19.00 Pause og oprydning.
Kl. 19.30 Festaften:
Velkomst v/Verner Christensen.
Indslag: Opstart:  ”Hvad drev jer?”
Festtale: v/Villy Bjørslev Sørensen
Kaffe med festlig kage.
Sangindslag v/Britta Nedergaard Hansen, Randers.
Ordet frit: ”Hvad har Seniorcamping givet mig.”.
Afslutning v/ Hans Jørgen Hedegaard, Herning
Festaftenen slutter kl. 22.00.
Pris: for spisning samt kaffe efter festtalen: 150,00 kr. Betales i informationen.

Fredag den 4. august.
Kl. 9.30 Bedemøde.
Kl. 10.00 Henri Alex Jensen.
”Anfægtelse – og hjælp midt i smerten”, Sl. 73.
Kl. 13.30 Egild Kildeholm Jensen,
Afslutningsmøde.
Kl. 14.30 Gratis kaffebord.

Farvel og tak for i år!